• Lodge a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Codul de conduită al observatorilor electorali ai UE

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 2635/2010/TN
    Opened on 31 Jan 2011 - Decision on 07 Sep 2012
  • Institution(s) concerned: European Commission
  • Field(s) of law: External relations
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Notification of the decision [Article 20 ECGAB]
  • Subject matter(s): Execution of contracts
Hand with voting ballot
Author:
Copyright: Stocklib ©

Rezumat al deciziei privind plângerea 2635/2010/(MB)TN (confidenţială) împotriva Comisiei Europene

Plângerea se referă la presupusa nerespectare de către Comisia Europeană a obligaţiei de a-i comunica reclamantului constatarea sa privind faptul că reclamantul a încălcat Codul de conduită al misiunilor de observare electorală ale UE.

În urma participării în calitate de observator electoral al UE, reclamantul a fost informat de către terţe părţi cu privire la faptul că s-a constatat de către Comisie că a încălcat Codul de conduită al observatorilor electorali. Reclamantul şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că această decizie nu i-a fost comunicată şi că aceasta i-ar putea afecta şansele de a fi selectat în misiuni viitoare de observare electorală ale UE.

Ombudsmanul a identificat o serie de probleme în legătură cu procedura aplicată de Comisie. El nu era pe deplin convins că drepturile reclamantului, astfel cum sunt garantate în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, precum şi în Codul European al Bunei Conduite Administrative, au fost respectate. Prin urmare, Ombudsmanul a formulat o propunere de soluţionare pe cale amiabilă, propunând măsuri pe care le-ar putea lua Comisia pentru a îndrepta situaţia în ceea ce priveşte (i) situaţia personală a reclamantului şi (ii) procedura generală urmată.

În ceea ce priveşte situaţia personală a reclamantului, Comisia a soluţionat cazul dând asigurări că reclamantul va rămâne un candidat pe deplin eligibil pentru misiuni viitoare de observare electorală ale UE.

În ceea ce priveşte procedurile generale ale Comisiei de constatare a unei încălcări a Codului de conduită al observatorilor UE, răspunsul Comisiei a indicat că aceasta punea deja în aplicare propunerea Ombudsmanului de a efectua o evaluare. Ombudsmanul a salutat decizia Comisiei de a efectua evaluarea şi a formulat anumite propuneri în acest sens.