• Lodge a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Gestionarea cererii reclamantului de acces la documente

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 1161/2010/BEH
    Opened on 22 Jun 2010 - Recommendation on 19 Dec 2011 - Decision on 03 Aug 2012
  • Institution(s) concerned: European Commission
  • Field(s) of law: General, financial and institutional matters
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Requests for public access to documents [Article 23 ECGAB]
  • Subject matter(s): Dealing with requests for information and access to documents (Transparency)
A pile of documents marked "top secret"
Author:
Copyright: Stocklib ©

Rezumat al deciziei privind plângerea 1161/2010/BEH (confidenţială) împotriva Comisiei Europene

Reclamantul este un doctorand german. În 2009, el a apelat la Comisia Europeană şi, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1049/2001, a solicitat accesul la anumite documente legate de mai multe încălcări ale dreptului UE aflate la momentul respectiv pe rolul Curţii de Justiţie. Aceste cazuri aveau legătură cu mai multe aspecte vamale privind importul de armament şi produse cu dublă utilizare. În esenţă, cererea reclamantului viza corespondenţa între Comisie şi statele membre în cauză. Comisia a refuzat să acorde accesul la documentele solicitate. După ce Curtea de Justiţie a pronunţat două hotărâri în cazurile susmenţionate în decembrie 2009, reclamantul a depus o nouă cerere de acces. Încă o dată, Comisia a refuzat să acorde accesul, iar reclamantul a depus o cerere de confirmare. Comisia a prelungit iniţial termenul pentru gestionarea cererii, iar ulterior l-a informat pe reclamant că nu a putut să îşi finalizeze consultările interne.

În plângerea sa adresată Ombudsmanului, reclamantul a afirmat că Comisia a omis să prelucreze cererea sa de confirmare privind accesul la documentele susmenţionate în termenul prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1049/2001. El a afirmat, de asemenea, că decizia Comisiei de a nu acorda accesul nu este conformă cu legislaţia. El a susţinut că, luând în considerare argumentele prezentate în cererea sa de confirmare privind accesul, Comisia ar trebui să gestioneze cu rapiditate cererea sa de confirmare şi să acorde accesul la documentele vizate.

În avizul său, Comisia a atras atenţia, printre altele, asupra numărului mare de documente implicate şi la diferitele modificări ale sferei cererilor reclamantului, care justificau întârzierea luării unei decizii. Pe fond, Comisia a subliniat caracterul deosebit de sensibil al cazurilor de încălcare vizate. În plus, Comisia a susţinut că faptul că erau în desfăşurare negocieri cu mai multe state membre în urma hotărârilor Curţii nu îi permitea să divulge documentele solicitate.

În urma inspecţiei realizate de serviciile sale asupra dosarului Comisiei, Ombudsmanul a adresat un proiect de recomandare Comisiei. Având în vedere că a omis să gestioneze cererea de confirmare a reclamantului într-un termen rezonabil şi nu a oferit o explicaţie satisfăcătoare pentru refuzul său de a acorda accesul, Ombudsmanul a solicitat Comisiei să gestioneze rapid cererea de confirmare a reclamantului prin acordarea accesului la documentele în cauză.

Comisia a acceptat proiectul de recomandare al Ombudsmanului şi a divulgat integral documentele solicitate de reclamant. Deşi Ombudsmanul şi-a exprimat preocuparea cu privire la perioada de timp de care a avut nevoie Comisia pentru a lua o decizie privind cererea de confirmare a reclamantului, el a constatat cu satisfacţie faptul că însăşi Comisia a recunoscut că această întârziere era, într-adevăr, nejustificată şi a salutat abordarea constructivă a acesteia în urma proiectului său de recomandare.