• Make a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Podsumowanie decyzji 1130/2016/JAS dotycząca wspólnego oświadczenia wydanego przez Komisję Europejską i Europejską Agencję Chemikaliów na temat przeprowadzania badań na zwierzętach dla substancji stosowanych w produktach kosmetycznych

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 1130/2016/JAS
    Opened on 03 Oct 2016 - Decision on 21 Jul 2017
  • Institution(s) concerned: European Commission

Sprawa dotyczyła wspólnego oświadczenia wydanego w październiku 2014 r. przez Komisję Europejską i Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) wyjaśniającego ich rozumienie związku między rozporządzeniem dotyczącym produktów kosmetycznych, które zakazuje przeprowadzania badań na zwierzętach, a rozporządzeniem REACH, które zezwala na testowanie chemikaliów na zwierzętach w pewnych ograniczonych okolicznościach w celu oszacowania ryzyka dla zdrowia ludzi i środowiska.

Skarżący, brytyjska organizacja pozarządowa ds. praw zwierząt, chciał, by Komisja i ECHA wycofały wspólne oświadczenie. Skarżący argumentował, że wspólne oświadczenie jest sprzeczne z prawem UE, a zwłaszcza z rozporządzeniem dotyczącym produktów kosmetycznych. Na poparcie swojego twierdzenia skarżący odwołał się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydanego już po złożeniu skargi do Rzecznika, odnoszącego się do interpretacji zakazu prowadzenia badań na zwierzętach z rozporządzenia dotyczącego produktów kosmetycznych. Skarżący argumentował, że Komisja i ECHA nie mają prawa do wydawania wspólnego oświadczenia. Skarżący argumentował także, że wynikiem wspólnego oświadczenia może być błędne opatrzenie niektórych kosmetyków oznakowaniem „nietestowane na zwierzętach”. Komisja i ECHA odmówiły wycofania wspólnego oświadczenia, a skarżący zwrócił się do Rzecznika.

Rzecznik przeprowadziła postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Uznała, że w celu rozwiązania tej sprawy nie jest konieczne wyrażenie opinii na temat właściwego znaczenia wyroku Trybunału. Wynika to z tego, że wspólne oświadczenie dotyczy wyłącznie sposobu interpretacji i stosowania rozporządzenia REACH w świetle rozporządzenia dotyczącego produktów kosmetycznych. Celem wspólnego oświadczenia nie jest interpretacja i stosowanie rozporządzenia dotyczącego produktów kosmetycznych w świetle rozporządzenia REACH. Rzecznik uznaje zatem, że wspólne oświadczenie nie jest sprzeczne z rozporządzeniem dotyczącym produktów kosmetycznych lub ogółem prawa UE.

Co się tyczy prawa Komisji i ECHA do wydania wspólnego oświadczenia, jako że oba organy są odpowiedzialne na mocy rozporządzenia REACH, Rzecznik uznaje, że zarówno Komisja, jak i ECHA mają takie prawo. Ponadto nie są konieczne wyjaśnienia w ramach wspólnego oświadczenia co do oznakowania kosmetyków, jako że ta kwestia wchodzi w zakres rozporządzenia dotyczącego produktów kosmetycznych, a nie rozporządzenia REACH.