• Make a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Niepotrzebne testy na zwierzętach przeprowadzane przez rejestrujących substancje chemiczne

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 1568/2012/AN
    Opened on 19 Sep 2012 - Decision on 11 Dec 2014
  • Institution(s) concerned: European Chemicals Agency
  • Field(s) of law: Industrial policy and internal market
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Lawfulness (incorrect application of substantive and/or procedural rules) [Article 4 ECGAB]
  • Subject matter(s): Institutional and policy matters
Unnecessary tests on animals by registrants of chemical substances
Author: Stocklib
Copyright: Stocklib ©

Streszczenie decyzji w sprawie skargi 1568/2012/(FOR)AN przeciwko Europejskiej Agencji Chemikaliów

Sprawa wniesiona przez fundację PETA dotyczyła zakresu uprawnień i obowiązków Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) wynikających z rozporządzenia REACH. Skarżący uznał, że ECHA nie podejmuje wystarczających starań o to, by rejestrujący substancje chemiczne nie wykonywali niepotrzebnych testów na zwierzętach w celu wykazania, że ich substancje są bezpieczne.

Rzecznik wszczęła dochodzenie w sprawie, które potwierdziło, że sposób interpretacji własnych obowiązków przez ECHA był zbyt ograniczony. W związku z tym Rzecznik przedstawiła ECHA propozycję postępowania ugodowego dotyczącą roli samej Agencji oraz współpracy, jaką powinna ona nawiązać z organami państw członkowskich. Uznawszy odpowiedź ECHA za zadowalającą, Rzecznik zamknęła sprawę.