• Lodge a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

De gedragscode voor deelnemers aan verkiezingswaarnemingsmissies van de EU

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 2635/2010/TN
    Opened on 31 Jan 2011 - Decision on 07 Sep 2012
  • Institution(s) concerned: European Commission
  • Field(s) of law: External relations
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Notification of the decision [Article 20 ECGAB]
  • Subject matter(s): Execution of contracts
Hand with voting ballot
Author:
Copyright: Stocklib ©

Samenvatting van het besluit inzake klacht 2635/2010/(MB)TN (vertrouwelijk) tegen de Europese Commissie

De klacht heeft betrekking op het vermeende verzuim van de Europese Commissie om klager op de hoogte te stellen van haar constatering dat hij de gedragscode voor EU-verkiezingswaarnemingsmissies had geschonden.

Na te hebben gefungeerd als verkiezingswaarnemer in een EU-missie, vernam klager via derden dat de Commissie van mening was dat hij de waarnemersgedragscode had geschonden. Klager was bezorgd over het feit dat deze beslissing niet aan hem was meegedeeld en dat hiermee zijn kansen om bij toekomstige EU-verkiezingswaarnemingsmissies als waarnemer te worden geselecteerd, zijn geslonken.

De Ombudsman heeft een aantal problemen vastgesteld in de door de Commissie toegepaste procedure. Hij was er niet volledig van overtuigd dat de rechten van klager, zoals die zijn gewaarborgd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en in de Europese code van goed administratief gedrag, waren geëerbiedigd. De Ombudsman stelde daarom een minnelijke schikking voor waarbij hij maatregelen aandroeg die de Commissie kon nemen om een en ander recht te zetten met betrekking tot (i) de persoonlijke situatie van klager en (ii) de algemene procedure die wordt gevolgd.

Met betrekking tot de persoonlijke situatie van klager heeft de Commissie de zaak opgelost door de garantie te geven dat klager nog steeds voor honderd procent geschikt wordt geacht als kandidaat voor toekomstige EU-verkiezingswaarnemingsmissies.

Wat de algemene procedures voor het vaststellen van een schending van de gedragscode voor EU-waarnemers betreft, kwam uit de reactie van de Commissie naar voren dat zij al bezig was met de herziening zoals voorgesteld door de Ombudsman. De Ombudsman juichte dit toe en deed een aantal suggesties met betrekking tot deze herziening.