• Make a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Lēmuma kopsavilkums lietā 1130/2016/JAS par Eiropas Komisijas un Eiropas Ķimikāliju aģentūras kopīgo paziņojumu par testēšanu ar dzīvniekiem vielām, ko lieto kosmētiskajos līdzekļos

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 1130/2016/JAS
    Opened on 03 Oct 2016 - Decision on 21 Jul 2017
  • Institution(s) concerned: European Commission

Lieta attiecās uz Eiropas Komisijas un Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) kopīgo 2014. gada oktobra paziņojumu, kurā tiek skaidrota viņu izpratne par attiecību starp Kosmētisko līdzekļu regulu, ar kuru aizliegts veikt testus uz dzīvniekiem, un REACH regulu, ar kuru atļauts veikt testus ar dzīvniekiem ķīmiskajām vielām atsevišķos konkrētos gadījumos, lai izvērtētu risku cilvēku veselībai un videi.

Sūdzības iesniedzēja, dzīvnieku tiesību NVO Apvienotajā Karalistē, vēlējās, lai Komisija un ECHA atsauc savu kopīgo paziņojumu. Tā apgalvoja, ka šis kopīgais paziņojums ir pretrunā ar ES tiesību aktiem un it īpaši ar Kosmētisko līdzekļu regulu. Lai atbalstītu savu nostāju, tā atsaucās uz Eiropas Savienības tiesas spriedumu, kas tika pieņemts pēc tam, kad sūdzība tika iesniegta Ombudam, un kurā sniegta interpretācija Kosmētisko līdzekļu regulā minētajam testēšanas aizliegumam ar dzīvniekiem. Sūdzības iesniedzēja apgalvoja, ka Komisija un ECHA nebija pilnvarotas izsniegt kopīgo paziņojumu. Turklāt sūdzības iesniedzēja apgalvoja, ka kopīgā paziņojuma dēļ dažiem kosmētiskajiem līdzekļiem būs kļūdaini pievienots marķējums “netestēts ar dzīvniekiem”. Komisija un ECHA atteicās atsaukt kopīgo paziņojumu un sūdzības iesniedzēja vērsās pie Ombudes.

Ombude veica jautājuma izmeklēšanu. Viņa uzskata, ka viņai nav nepieciešams paust jebkādu viedokli par pareizu Tiesas sprieduma interpretāciju, lai atrisinātu šo lietu. Tas ir tāpēc, ka kopīgais paziņojums attiecas tikai uz to, kā REACH regulu interpretē un pielieto Kosmētisko līdzekļu regulas kontekstā. Kopīgā paziņojuma mērķis nav saistīts ar Kosmētisko līdzekļu regulas interpretāciju un tās pielietojumu REACH regulas kontekstā. Tādēļ ombude secina, ka kopīgais paziņojums nav pretrunā ar Kosmētisko līdzekļu regulu vai ES tiesību aktiem kopumā.

Attiecībā uz Komisijas un ECHA tiesībām izsniegt kopīgo paziņojumu ombude uzskata, ka šādas tiesības ir gan Komisijai, gan ECHA, jo abām iestādēm ir pienākumi saskaņā ar REACH regulu. Visbeidzot, nekādi skaidrojumi par kopīgo paziņojumu sakarā ar kosmētisko līdzekļu marķēšanu nav vajadzīgi, jo šis jautājums attiecas uz Kosmētisko līdzekļu regulu, nevis REACH regulu.