• Lodge a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

ES vēlēšanu novērotāju rīcības kodekss

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 2635/2010/TN
    Opened on 31 Jan 2011 - Decision on 07 Sep 2012
  • Institution(s) concerned: European Commission
  • Field(s) of law: External relations
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Notification of the decision [Article 20 ECGAB]
  • Subject matter(s): Execution of contracts
Hand with voting ballot
Author:
Copyright: Stocklib ©

Kopsavilkums lēmumam par sūdzību 2635/2010/(MB)TN (konfidenciāla) pret Eiropas Komisiju

Sūdzības iesniedzējs savā sūdzībā apgalvoja, ka Eiropas Komisija viņam nav ziņojusi par to, ka tā ir konstatējusi, ka viņš ir pārkāpis ES vēlēšanu novērošanas misiju rīcības kodeksu.

Pēc tam, kad sūdzības iesniedzējs bija strādājis par ES vēlēšanu novērotāju, trešās personas viņu informēja par to, ka Komisija ir konstatējusi, ka viņš pārkāpis ES vēlēšanu novērotāju rīcības kodeksu. Sūdzības iesniedzējs pauda bažas par to, ka šis lēmums viņam netika paziņots un ka tas ietekmēs viņa iespējas tikt izvēlētam turpmākām ES vēlēšanu novērošanas misijām.

Ombuds Komisijas piemērotajā procedūrā novēroja vairākas problēmas. Viņš nebija pilnībā pārliecināts par to, vai ir tikušas ievērotas sūdzības iesniedzēja tiesības, kas nodrošinātas ar Eiropas Pamattiesību hartu, kā arī ar Eiropas Labas administratīvās prakses kodeksu. Tāpēc ombuds izteica priekšlikumu par mierizlīgumu, iesakot pasākumus, ko Komisija varētu veikt, lai vērstu par labu jautājumus attiecībā uz (i) sūdzības iesniedzēja personīgo stāvokli un (ii) vispārējo procedūru.

Attiecībā uz sūdzības iesniedzēja personīgo stāvokli Komisija atrisināja lietu, nodrošinot apliecinājumu, ka sūdzības iesniedzējs joprojām ir pilntiesīgs kandidāts turpmākajām ES vēlēšanu novērošanas misijām.

Saistībā ar Komisijas vispārējām procedūrām attiecībā uz ES novērotāju rīcības kodeksa pārkāpuma konstatēšanu Komisijas atbildē bija norādīts, ka tā jau īsteno ombuda ieteikumu veikt procedūru pārskatīšanu. Ombuds atzinīgi novērtēja veikto pārskatīšanu un šajā saistībā sniedza dažus ieteikumus.