• Lodge a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Sūdzības iesniedzēja lūguma nodrošināt piekļuvi dokumentiem izskatīšana

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 1161/2010/BEH
    Opened on 22 Jun 2010 - Recommendation on 19 Dec 2011 - Decision on 03 Aug 2012
  • Institution(s) concerned: European Commission
  • Field(s) of law: General, financial and institutional matters
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Requests for public access to documents [Article 23 ECGAB]
  • Subject matter(s): Dealing with requests for information and access to documents (Transparency)
A pile of documents marked "top secret"
Author:
Copyright: Stocklib ©

Kopsavilkums lēmumam par sūdzību 1161/2010/BEH (konfidenciāla) pret Eiropas Komisiju

Sūdzības iesniedzējs ir filozofijas doktorantūras students no Vācijas. Viņš vērsās pie Eiropas Komisijas 2009. gadā un, pamatojoties uz Regulu Nr. 1049/2001, lūdza piekļuvi noteiktiem dokumentiem, kas attiecas uz vairākām pārkāpuma lietām, kuras tad vēl nebija izskatītas Tiesā. Lietas attiecās uz noteiktiem muitas jautājumiem attiecībā uz bruņojuma un divējāda lietojuma preču importu. Sūdzības iesniedzēja lūgums būtībā aptvēra saraksti starp Komisiju un lietās iesaistītajām dalībvalstīm. Komisija atteicās piešķirt piekļuvi pieprasītajiem dokumentiem. Pēc tam, kad Tiesa bija pasludinājusi savus spriedumus iepriekš minētajās lietās 2009. gada decembrī, sūdzības iesniedzējs iesniedza jaunu lūgumu nodrošināt piekļuvi dokumentiem. Komisija atkal atteicās nodrošināt piekļuvi dokumentiem, un sūdzības iesniedzējs iesniedza atkārtotu pieteikumu. Komisija sākotnēji pagarināja lūguma izskatīšanas termiņu, bet vēlāk informēja sūdzības iesniedzēju, ka tā nav varējusi noslēgt iekšējo apspriešanos.

Šajā sūdzībā ombudam sūdzības iesniedzējs apgalvoja, ka Komisija nav izskatījusi viņa atkārtoto pieteikumu par piekļuvi iepriekš minētajiem dokumentiem Regulā Nr. 1049/2001 noteiktajā termiņā. Viņš arī apgalvoja, ka Komisijas lēmums nepiešķirt piekļuvi neatbilst tiesību aktos noteiktajam. Viņš uzskatīja, ka Komisijai, ņemot vērā argumentus, kas minēti viņa atkārtotajā lūgumā nodrošināt piekļuvi dokumentiem, vajadzētu steidzamā kārtā izskatīt viņa atkārtoto pieteikumu un nodrošināt piekļuvi attiecīgajiem dokumentiem.

Savā atzinumā Komisija norādīja, ka lēmuma pieņemšanu cita starpā aizkavēja lielais iesaistīto dokumentu skaits un dažādās izmaiņas sūdzības iesniedzēja pieteikumu tvērumā. Attiecībā uz lūguma saturu Komisija uzsvēra, ka attiecīgās pārkāpumu lietas ir ļoti konfidenciālas. Turklāt tā norādīja, ka pieprasītos dokumentus nav iespējams darīt pieejamus, jo pēc Tiesas spriedumiem ar vairākām dalībvalstīm vēl norisinās papildu sarunas.

Pēc tam, kad ombuda dienesti bija pārbaudījuši Komisijas lietas materiālus, ombuds iesniedza Komisijai ieteikuma projektu. Ņemot vērā to, ka Komisija nebija izskatījusi sūdzības iesniedzēja atkārtoto pieteikumu pieņemamā termiņā un nesniedza apmierinošu paskaidrojumu atteikumam nodrošināt piekļuvi dokumentiem, ombuds aicināja Komisiju steidzami izskatīt sūdzības iesniedzēja atkārtoto pieteikumu, piešķirot piekļuvi attiecīgajiem dokumentiem.

Komisija pieņēma ombuda iesniegto ieteikuma projektu un nodrošināja sūdzības iesniedzējam pilnīgu piekļuvi pieprasītajiem dokumentiem. Lai arī ombuds pauda bažas par laikposmu, kas Komisijai bija vajadzīgs, lai lemtu par sūdzības iesniedzēja atkārtoto pieteikumu, viņš pauda gandarījumu par to, ka Komisija atzina, ka šī kavēšanās bija nepamatota, un atzinīgi vērtēja Komisijas konstruktīvo rīcību pēc ombuda ieteikuma projekta saņemšanas.