• Lodge a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

ES rinkimų stebėtojų elgesio kodeksas

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 2635/2010/TN
    Opened on 31 Jan 2011 - Decision on 07 Sep 2012
  • Institution(s) concerned: European Commission
  • Field(s) of law: External relations
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Notification of the decision [Article 20 ECGAB]
  • Subject matter(s): Execution of contracts
Hand with voting ballot
Author:
Copyright: Stocklib ©

Sprendimo dėl skundo 2635/2010/(MB)TN (konfidencialaus) prieš Europos Komisiją santrauka

Skundas susijęs su kaltinimu, kad Europos Komisija nepranešė skundo pareiškėjui apie savo išvadą, kad jis pažeidė ES rinkimų stebėjimo misijų elgesio kodeksą.

ES rinkimų stebėtoju dirbusiam pareiškėjui tretieji asmenys pranešė, kad Komisija nustatė, jog jis pažeidė šių stebėtojų elgesio kodeksą. Skundo pareiškėjui rūpestį kėlė tai, kad apie šį sprendimą jam nebuvo pranešta ir kad tai pakenktų jo galimybėms būti ateityje atrinktam į ES rinkimų stebėjimo misijas.

Ombudsmenas nustatė įvairių Komisijos taikytos procedūros trūkumų. Jis nebuvo visiškai tikras, ar buvo paisoma pareiškėjo teisių, kurias užtikrina Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija ir Europos geros administracinės elgsenos kodeksas. Todėl ombudsmenas pasiūlė taikiai išspręsti ginčą ir priemones, kurių Komisija galėtų imtis padėčiai ištaisyti, susijusias su: (i) pareiškėjo asmenine padėtimi ir (ii) bendra procedūra, kuria vadovautasi.

Dėl pareiškėjo asmeninės padėties Komisija išsprendė klausimą patikinusi, kad pareiškėjas ir toliau turi visas teises kandidatuoti į būsimas ES rinkimų stebėjimo misijas.

Komisijos atsakyme dėl bendrų procedūrų, taikomų ES rinkimų stebėtojų elgesio kodekso pažeidimui konstatuoti, buvo nurodyta, kad ji jau ėmėsi įgyvendinti ombudsmeno siūlymą atlikti patikrą. Ombudsmenas palankiai įvertino tai, kad Komisija atlieka patikrą, ir pateikė tam tikrų patarimų.