• Lodge a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Skundo pareiškėjo prašymo leisti susipažinti su dokumentais nagrinėjimas

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 1161/2010/BEH
    Opened on 22 Jun 2010 - Recommendation on 19 Dec 2011 - Decision on 03 Aug 2012
  • Institution(s) concerned: European Commission
  • Field(s) of law: General, financial and institutional matters
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Requests for public access to documents [Article 23 ECGAB]
  • Subject matter(s): Dealing with requests for information and access to documents (Transparency)
A pile of documents marked "top secret"
Author:
Copyright: Stocklib ©

Sprendimo dėl skundo 1161/2010/BEH (konfidencialaus) prieš Europos Komisiją santrauka

Skundo pareiškėjas yra Vokietijos doktorantūros studijų studentas. 2009 m. jis kreipėsi į Europos Komisiją ir, remdamasis Reglamentu Nr. 1049/2001, prašė leisti susipažinti su tam tikrais dokumentais, susijusiais su įvairiomis pažeidimų bylomis, kurias tuo metu nagrinėjo Teisingumo Teismas. Šiose bylose buvo nagrinėjami tam tikri muitų klausimai dėl ginklų ir dvejopo naudojimo prekių importo. Skundo pareiškėjo prašymas iš esmės buvo susijęs su Komisijos ir atitinkamų valstybių narių susirašinėjimu. Komisija atsisakė suteikti leidimą susipažinti su prašomais dokumentais. 2009 m. gruodžio mėn. Teisingumo Teismui priėmus sprendimus minėtose bylose, skundo pareiškėjas pateikė naują prašymą leisti susipažinti su dokumentais. Komisija dar kartą atsisakė suteikti leidimą susipažinti su dokumentais ir skundo pareiškėjas pateikė kartotinę paraišką. Pirmiausia Komisija pratęsė tos paraiškos nagrinėjimo terminą, o vėliau informavo skundo pareiškėją, kad ji negalėjo užbaigti vidinių konsultacijų.

Skundo pareiškėjas ombudsmenui pateiktame skunde teigė, kad Komisija, nagrinėdama jo kartotinę paraišką leisti susipažinti su minėtais dokumentais, nesilaikė Reglamente Nr. 1049/2001 numatytų terminų. Jis taip pat teigė, kad Komisijos sprendimas nesuteikti leidimo susipažinti su dokumentais neatitinka teisės aktų. Skundo pareiškėjas teigė, kad Komisija, atsižvelgdama į jo kartotinėje paraiškoje leisti susipažinti su dokumentais išdėstytus argumentus, turėtų kuo greičiau išnagrinėti jo kartotinę paraišką ir suteikti leidimą susipažinti su atitinkamais dokumentais.

Savo nuomonėje Komisija be kita ko nurodė, kad buvo daug susijusių dokumentų, su kuriais pareiškėjas norėjo susipažinti, taip pat Komisija teigė, kad ne kartą keitėsi skundo pareiškėjo prašymų apimtis. Būtent dėl šių priežasčių sprendimui priimti prireikė daugiau laiko. Iš esmės Komisija pabrėžė ypač opų susijusių pažeidimų bylų pobūdį. Be to, Komisija nurodė, kad dėl tolesnių derybų, kurios Teisingumo Teismui priėmus sprendimus vyksta su įvairiomis valstybėmis narėmis, ji negalėtų atskleisti prašomų dokumentų.

Ombudsmeno tarnyboms atlikus Komisijos bylos dokumentų patikrą, ombudsmenas parengė rekomendacijos Komisijai projektą. Atsižvelgdamas į tai, kad Komisija neišnagrinėjo skundo pareiškėjo kartotinės paraiškos per pagrįstą terminą ir nepakankamai išaiškino priežastis, dėl kurių buvo atsisakyta suteikti leidimą susipažinti su dokumentais, ombudsmenas paragino Komisiją kuo greičiau išnagrinėti skundo pareiškėjo kartotinę paraišką ir suteikti leidimą susipažinti su atitinkamais dokumentais.

Komisija sutiko su ombudsmeno rekomendacijos projektu ir skundo pareiškėjui leido neribotai susipažinti su jo prašomais dokumentais. Nors ombudsmenas išreiškė nerimą dėl laiko, kurio Komisijai prireikė sprendimui dėl skundo pareiškėjo kartotinės paraiškos priimti, jis su malonumu pažymėjo, kad Komisija pati pripažino, kad šis per ilgas kartotinės paraiškos nagrinėjimo terminas iš tikrųjų buvo nepateisinamas, ir džiaugėsi dėl Komisijos konstruktyvaus požiūrio, kurio buvo laikomasi ombudsmenui parengus rekomendacijos projektą.