• Lodge a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Įtarimai dėl konkurso dokumentų neaiškumo ir neteisingo Komisijos sprendimo dėl konkurso dalyvio netinkamumo

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 920/2010/VIK
    Opened on 26 May 2010 - Decision on 18 Jul 2011
  • Institution(s) concerned: European Commission
  • Field(s) of law: General, financial and institutional matters
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Lawfulness (incorrect application of substantive and/or procedural rules) [Article 4 ECGAB]
  • Subject matter(s): Award of tenders or grants
3D man in line standing out
Author:
Copyright: Copyright: © Andres Rodriguez

Sprendimo dėl skundo 920/2010/VIK prieš Europos Komisiją santrauka

Pareiškėja, viena Airijos bendrovė, vadovavo konsorciumui, kuris Europos Komisijai pateikė pasiūlymą konkursui Kosovo ūkininkų registravimo sistemai sukurti. Pasiūlymas buvo atmestas, nes, Komisijos nuomone, vienas iš konsorciumo narių (juridinis asmuo) nebuvo „įsteigtas“ Europos Sąjungoje. Pareiškėja nesutiko su tuo, kaip Komisija interpretuoja šį terminą. Ji teigė, kad šiuo atveju konkurso dalyviams pateikta informacija neatitiko skaidrumo principo.

Savo sprendime Ombudsmenas priminė, kad gera administracinė praktika organizuojant konkursą įpareigoja administraciją aiškiai ir nedviprasmiškai išdėstyti pareiškėjams taikomas sąlygas. Išnagrinėjęs šio konkurso dokumentus, jis pastebėjo, kad Komisija, aiškindama konkurso dalyviams privalomas sąlygas, vartoja tris skirtingus terminus („įsteigimas“, „nacionalinė priklausomybė (pilietybė)“, „registracija“/„registruota buveinė“). Tačiau nė viena iš šių sąvokų nėra apibrėžta nei viešojo pirkimo skelbime, nei atitinkamuose teisės aktuose, todėl nė viena iš jų neturi tikslios reikšmės, kurią aiškiai ir vienodai suprastų visi eiliniai atidūs pasiūlymų teikėjai. Ombudsmenas priėjo prie išvados, kad konkurso dalyviams pateikta informacija neatitiko konkurso skaidrumą užtikrinančių principų, ir padarė atitinkamą kritinę pastabą.

Dėl Komisijos sprendimo, kad pareiškėjos vadovaujamas konsorciumas neatitiko konkurso sąlygų, Ombudsmenas laikėsi nuomonės, kad Komisija savo pozicijai paremti nepateikė įtikinamų argumentų, kodėl Bendrovė M neatitiko šiuose pirkimo dokumentuose nustatyto juridinių asmenų tinkamumui taikomo reikalavimo dėl įsteigimo vietos. Tai – netinkamo administravimo atvejis, dėl kurio Ombudsmenas pateikė antrą kritinę pastabą.

Galiausiai, atsižvelgdamas į šio atvejo atskleistą terminų painiavą ir siekdamas užkirsti kelią galimiems nesusipratimams ateityje, Ombudsmenas manė esant naudinga paraginti Komisiją peržiūrėti teikiamus dokumentus dėl pirkimų tvarkos ir pašalinti netikslumus bei terminų nenuoseklumą, kad paraiškų teikėjai gautų aiškią ir nedviprasmišką informaciją apie steigimo/įregistravimo/pilietybės tinkamumo reikalavimus. Ombudsmenas pastebėjo, kad taip pat būtų naudinga, jei atsižvelgdama į šį tyrimą, Komisija galėtų užtikrinti, kad tokie svarbūs pirkimų procesui terminai būtų aiškiai apibrėžti arba pačiame viešojo pirkimo skelbime, arba dokumente, į kurį skelbime daroma aiški nuoroda ir kuris yra lengvai prieinamas.