• Make a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Összefoglaló az Európai Bizottság és az Európai Vegyianyag-ügynökség kozmetikai termékekben használt anyagok állatokon történő tesztelésére vonatkozó közös nyilatkozatához kapcsolódó 1130/2016/JAS ügyben

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 1130/2016/JAS
    Opened on 03 Oct 2016 - Decision on 21 Jul 2017
  • Institution(s) concerned: European Commission

Az ügy az Európai Bizottság és az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) 2014. októberi közös nyilatkozatához kapcsolódott, amelyben egyértelművé tették a kozmetikumokra vonatkozó rendelet és a REACH rendelet közötti kapcsolat értelmezését. Az első rendelet tiltja az állatkísérleteket, míg a második bizonyos korlátozott körülmények között lehetővé teszi vegyi anyagok állatokon történő tesztelését az emberi egészségre és a környezetre jelentett kockázatok értékelésére.

A panaszos, egy egyesült királyságbeli állatjogi nem-kormányzati szervezet azt akarta, hogy a Bizottság és az ECHA vonja vissza a közös nyilatkozatot.  Azzal érvelt, hogy a közös nyilatkozat ellenkezik az EU-joggal, és különösen a kozmetikumokra vonatkozó rendelettel. Ennek a nézetnek az alátámasztására hivatkozott az Európai Bíróság egyik ítéletére, amelyet az ombudsmanhoz benyújtott panaszát követően nyújtott be, és amely a kozmetikumokra vonatkozó rendelet állatkísérletek tilalmának értelmezésével foglalkozik. A panaszos azzal érvelt, hogy a Bizottság és az ECHA nem volt jogilag felhatalmazva a közös nyilatkozat kiadására. A panaszos továbbá azzal is érvelt, hogy a közös nyilatkozat alapján bizonyos kozmetikumokat hibásan fognak „állatkísérletektől mentes” címkével ellátni. A Bizottság és az ECHA elutasította a közös nyilatkozat visszavonását, és a panaszos az ombudsmanhoz fordult.

Az ombudsman megvizsgálta az ügyet. Úgy ítéli meg, hogy nem szükséges állást foglalnia a Bíróság ítéletének helyes értelmezése terén az ügy rendezéséhez. Azért nem szükséges, mivel a közös nyilatkozat kizárólag a REACH rendeletnek a kozmetikumokra vonatkozó rendelet tekintetében való értelmezését és alkalmazását érinti. A közös nyilatkozat nem tér ki a kozmetikumokra vonatkozó rendeletnek a REACH rendelet tekintetében való értelmezésére és alkalmazására. Az ombudsman ezek alapján úgy ítéli meg, hogy a közös nyilatkozat nem ellentétes a a kozmetikumokra vonatkozó rendelettel, vagy általában véve az EU-joggal.

A Bizottság és az ECHA közös nyilatkozat kiadására vonatkozó jogát illetően, mivel mindkét szervezetnek van felelősségi köre a REACH rendelet értelmében, az ombudsman úgy találja, hogy mind a Bizottság, mind az ECHA élvezi ezt a jogot. Végezetül, nincs szükség a kozmetikumok címkézésére vonatkozóan a közös nyilatkozat tisztázására, mivel ez a probléma a kozmetikumokra vonatkozó rendelet hatálya alá tartozik, és nem a REACH rendelet hatálya alá.