• Lodge a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Az uniós választási megfigyelők magatartási kódexe

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 2635/2010/TN
    Opened on 31 Jan 2011 - Decision on 07 Sep 2012
  • Institution(s) concerned: European Commission
  • Field(s) of law: External relations
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Notification of the decision [Article 20 ECGAB]
  • Subject matter(s): Execution of contracts
Hand with voting ballot
Author:
Copyright: Stocklib ©

Összefoglalás az Európai Bizottság ellen benyújtott 2635/2010/(MB)TN (bizalmas) panaszról szóló határozatról

A panasz az Európai Bizottságnak azzal az állítólagos mulasztásával foglalkozik, hogy nem értesítette a panaszost arról a megállapításáról, miszerint a panaszos megsértette az uniós választási megfigyelő missziók magatartási kódexét.

Miután a panaszos uniós választási megfigyelőként szolgált, harmadik felek arról tájékoztatták, hogy a Bizottság megállapítása szerint megsértette az ilyen megfigyelőkre vonatkozó magatartási kódexet. A panaszos aggályosnak találta azt a tényt, hogy ezt a határozatot vele nem közölték, és attól tartott, hogy ez a későbbiekben ki fog hatni a leendő uniós választási megfigyelő missziókba való beválasztásának esélyeire.

Az ombudsman több problémát is talált a Bizottság által alkalmazott eljárásban. Nem volt teljes mértékben meggyőződve arról, hogy a panaszosnak az Európai Unió Alapjogi Chartájában, valamint a helyes hivatali magatartás európai kódexében garantált jogait tiszteletben tartották. Az ombudsman ezért békés megoldásra irányuló javaslatot tett, olyan intézkedésekkel, amelyekkel a Bizottság jóvátehetné a dolgot i. a panaszos személyes helyzetét és ii. az alkalmazott általános eljárást tekintve.

Ami a panaszos személyes helyzetét illeti, a Bizottság úgy rendezte az ügyet, hogy biztosítékot adott arra, hogy a panaszos a leendő uniós választási megfigyelő missziók esetében is teljes jogú jelölt marad.

Ami az uniós választási megfigyelőkre vonatkozó magatartási kódex megsértésének megállapítására alkalmazott általános eljárásait illeti, a Bizottság válaszában jelezte, hogy már megkezdte a felülvizsgálat elvégzésére irányuló ombudsmani javaslat végrehajtását. Az ombudsman üdvözölte a felülvizsgálatot, és erre vonatkozóan bizonyos javaslatokat is tett.