• Lodge a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

A panaszos dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmének kezelése

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 1161/2010/BEH
    Opened on 22 Jun 2010 - Recommendation on 19 Dec 2011 - Decision on 03 Aug 2012
  • Institution(s) concerned: European Commission
  • Field(s) of law: General, financial and institutional matters
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Requests for public access to documents [Article 23 ECGAB]
  • Subject matter(s): Dealing with requests for information and access to documents (Transparency)
A pile of documents marked "top secret"
Author:
Copyright: Stocklib ©

Összefoglalás az Európai Bizottság ellen benyújtott 1161/2010/BEH (bizalmas) panaszról szóló határozatról

A panaszos egy német PhD-hallgató, aki 2009-ben az Európai Bizottsághoz fordult, és az 1049/2001/EK rendelet alapján hozzáférést kért bizonyos dokumentumokhoz, amelyek több, a Bíróság előtt akkor még függőben lévő kötelezettségszegési ügyre vonatkoztak. Ezek az ügyek a fegyverek és kettős felhasználású termékek behozatalaival kapcsolatos vámkérdésekkel foglalkoztak. A panaszos kérése lényegében a Bizottság és az érintett tagállam közötti levelezésre vonatkozott. A Bizottság megtagadta a kért dokumentumokhoz való hozzáférést. Miután a Bíróság 2009. decemberben ítéletet hozott a fent említett ügyekben, a panaszos újabb hozzáférés iránti kérelmet adott be. A Bizottság ezúttal is megtagadta a hozzáférést, a panaszos pedig benyújtott egy megerősítő kérelmet. A Bizottság először meghosszabbította az említett kérelem kezelésére vonatkozó határidőt, majd később arról tájékoztatta a panaszost, hogy nem tudta lezárni a belső egyeztetéseit.

A panaszos az ombudsmanhoz intézett panaszában azt állította, hogy a fent említett dokumentumokhoz való hozzáférés iránt benyújtott megerősítő kérelmét a Bizottság nem dolgozta fel az 1049/2001/EK rendeletben előírt határidőn belül. Azt állította továbbá, hogy a hozzáférés megtagadásáról szóló határozat nem felel meg a jogszabálynak. Követelte, hogy a Bizottság a megerősítő kérelmében felvetett érvek figyelembevételével gyorsan kezelje a megerősítő kérelmét, és adjon hozzáférést az érintett dokumentumokhoz.

A Bizottság véleményében felhívta a figyelmet többek között az érintett dokumentumok nagy számára és a panaszos kérelmeinek hatókörében történt különféle változásokra, amelyek miatt késlekedett a döntéshozatallal. Ami az érdemi részt illeti, a Bizottság nyomatékosította, hogy nagyon kényes természetű kötelezettségszegési ügyekről van szó. Azt állította ezenkívül, hogy mivel a bírósági ítéleteket követően több tagállammal is utólagos tárgyalások folynak, emiatt nem hozhatja nyilvánosságra a kért dokumentumokat.

Miután az ombudsman szolgálatai megvizsgálták a Bizottság aktáját, az ombudsman ajánlástervezetet intézett a Bizottsághoz. Tekintettel arra, hogy ésszerű időn belül nem foglalkozott a panaszos megerősítő kérelmével, és nem adott kielégítő magyarázatot a hozzáférés megtagadására, az ombudsman arra szólította fel a Bizottságot, hogy gyorsan kezelje a panaszos megerősítő kérelmét, és ennek keretében adjon hozzáférést az érintett dokumentumokhoz.

A Bizottság elfogadta az ombudsman ajánlástervezetét, és teljes mértékben nyilvánosságra hozta a panaszos által kért dokumentumokat. Az ombudsman egyrészről aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a Bizottságnak milyen hosszú időbe telt döntést hozni a panaszos megerősítő kérelméről, másrészről viszont elégedetten állapította meg, hogy a Bizottság maga is beismerte, hogy ez a késés indokolatlan volt, és méltatta az ajánlástervezetét követően tanúsított konstruktív bizottsági hozzáállást.