• Make a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Sažetak odluke u predmetu 1130/2016/JAS o zajedničkoj izjavi Europske komisije i Europske agencije za kemikalije o ispitivanjima tvari koje se koriste u kozmetici na životinjama

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 1130/2016/JAS
    Opened on 03 Oct 2016 - Decision on 21 Jul 2017
  • Institution(s) concerned: European Commission

Predmet se odnosi na zajedničku izjavu Europske komisije i Europske agencije za kemikalije (ECHA) iz listopada 2014. u kojoj pojašnjavaju svoje tumačenje odnosa između Uredbe o kozmetičkim proizvodima kojom se zabranjuju pokusi na životinjama i Uredbe REACH koja dopušta ispitivanja kemikalija na životinjama u određenim ograničenim uvjetima za procjenu rizika za ljudsko zdravlje i okoliš.

Nevladina organizacija iz UK-a za prava životinja kao podnositelj pritužbe tražila je od Komisije i ECHA-e da povuku zajedničku izjavu. Tvrdila je da je zajednička izjava u suprotnosti s pravom EU-a te posebno Uredbom o kozmetičkim proizvodima. Kao potporu tom stajalištu, uputila je na presudu Suda EU-a donesenu nakon njenog podnošenja prigovora Ombudsmanu, koja se odnosi na tumačenje zabrane pokusa na životinjama iz Uredbe o kozmetičkim proizvodima. Podnositelj pritužbe tvrdio je da Komisija i ECHA nisu imale zakonsko pravo izdati zajedničku izjavu. Podnositelj prigovora nadalje je tvrdio da bi zajednička izjava za posljedicu mogla imati pogrešno označivanje određenih vrsta kozmetike etiketom „nije testirano na životinjama“. Komisija i ECHA odbile su povući zajedničku izjavu te se podnositelj prigovora obratio Ombudsmanu.

Ombudsman je istražio slučaj. Utvrdio je da nije potrebno zauzimati stajalište o točnom tumačenju presude Suda za rješavanje ovog predmeta. Tome je razlog činjenica da se zajednička izjava odnosi samo na način tumačenja i primjene Uredbe REACH u odnosu na Uredbu o kozmetičkim proizvodima. Zajednička izjava ne implicira tumačenje i primjenu Uredbe o kozmetičkim proizvodima u odnosu na Uredbu REACH. Stoga Ombudsman zaključuje da zajednička izjava nije u suprotnosti s Uredbom o kozmetičkim proizvodima niti općenitije pravom EU-a.

U pogledu zakonskog prava Komisije i ECHA-e da izdaju zajedničku izjavu, kako i jedna i druga imaju obveze koje proizlaze iz Uredbe REACH, Ombudsman smatra da obje posjeduju to pravo. Konačno, nije potrebno pojašnjenje zajedničke izjave u pogledu označivanja kozmetike s obzirom na to da je dotično pitanje obuhvaćeno Uredbom o kozmetici, a ne Uredbom REACH.