• Make a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Cinneadh an Ombudsman Eorpaigh a dhúnann a fiosrúchán féintionscnaimh OI/10/2015/NF maidir le nós imeachta EPSO chun déileáil le hiarratais ar athbhreithniú a rinne iarrthóirí i gcomórtais oscailte

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: OI/10/2015/NF
    Opened on 17 Jun 2015 - Decision on 21 Dec 2016
  • Institution(s) concerned: European Personnel Selection Office

Bhain an fiosrúchán féintionscnaimh seo le láimhseáil na hOifige Eorpaí um Roghnú Foirne (EPSO) d'iarratais ar athbhreithniú a rinne iarrthóirí nár éirigh leo i gcomórtais roghnúcháin. Go sonrach, díríodh san fhiosrúchán ar mhoilleanna ag EPSO chun freagairt d'iarratais ar athbhreithniú ó iarrthóirí.

D'oscail an tOmbudsman an fiosrúchán tar éis di gearáin a fháil inar tugadh le tuiscint go raibh an-deacrachtaí ag EPSO iarratais ar athbhreithniú a láimhseáil laistigh de thréimhse réasúnta ama. Ba é cuspóir an fhiosrúcháin a fháil amach an raibh saincheisteanna sistéamacha ann a bhí taobh thiar de na moilleanna agus, má bhí, chun cuidiú le EPSO feabhas a chur an nós imeachta. Bhí sé mar aidhm leis an bhfiosrúchán freisin a chinntiú go gcuirtear faisnéis shoiléir agus chruinn ar fáil d'iarrthóirí maidir leis an nós imeachta um iarratais ar athbhreithniú.

Aithníonn an tOmbudsman go bhfuil iarrachtaí dáiríre déanta ag EPSO chun buaiceanna i líon na n-iarratas ar athbhreithniú a réamh-mheas agus chun ullmhú ina leith sin. Tá iarracht déanta ag EPSO freisin chun dul i ngleic le moilleanna agus chun an fhaisnéis a sholáthraíonn sé d'iarrthóirí a fheabhsú, go ginearálta. Le linn tréimhse an fhiosrúcháin seo, d'éirigh le EPSO riaráiste na n-iarratas ar athbhreithniú a bhí ar feitheamh a dhíothú.

Chun moilleanna rófhada a sheachaint sa todhchaí, dúnann an tOmbudsman an fiosrúchán seo le roinnt moltaí chun cabhrú le EPSO a chinntiú go bhfaigheann gach iarrthóir a dhéanann iarratas ar athbhreithniú freagra tráthúil agus sainiúil.