• Make a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Tástálacha nach gá ar ainmhithe ag cláraithe substaintí ceimiceacha

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 1568/2012/AN
    Opened on 19 Sep 2012 - Decision on 11 Dec 2014
  • Institution(s) concerned: European Chemicals Agency
  • Field(s) of law: Industrial policy and internal market
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Lawfulness (incorrect application of substantive and/or procedural rules) [Article 4 ECGAB]
  • Subject matter(s): Institutional and policy matters
Unnecessary tests on animals by registrants of chemical substances
Author: Stocklib
Copyright: Stocklib ©

Achoimre ar an gcinneadh faoi ghearán 1568/2012/(FOR)AN i gcoinne na Gníomhaireachta Eorpaí Ceimiceán

Bhain an cás, a chuir Fondúireacht PETA faoi bhráid, le scóip cumhachtaí agus dualgas na Gníomhaireachta Eorpaí Ceimiceán (ECHA) faoin Rialachán REACH. Mheas an gearánach nach ndéanann ECHA go leor in aon chor lena chinntiú go staonann cláraithe substaintí ceimiceacha ó thástálacha ainmhí nach gá a chur i gcrích d'fhonn sábháilteacht a gcuid substaintí a léiriú.

Rinne an tOmbudsman fiosrúchán ar an ábhar agus d'aimsigh sí, ar ndóigh, go raibh léirthuiscint ECHA ar a cuid oibleagáidí thar a bheith sriantach. Dá réir sin rinne an tOmbudsman moladh ar réiteach cairdiúil do ECHA i dtaca lena ról féin mar aon leis an gcomhar ar cheart di a bhunú le húdaráis na mBallstát. Bhí an tOmbudsman sásta le freagra ECHA agus dúnadh an cás.