• Make a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Tiivistelmä päätöksestä asiassa 1130/2016/JAS, joka koskee Euroopan komission ja Euroopan kemikaaliviraston yhteistä lausumaa eläintestien tekemisestä kosmeettisissa valmisteissa käytettäville aineille

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 1130/2016/JAS
    Opened on 03 Oct 2016 - Decision on 21 Jul 2017
  • Institution(s) concerned: European Commission

Asia koski Euroopan komission ja Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) lokakuussa 2014 antamaa yhteistä lausumaa, jossa ne selventävät käsitystään kosmeettisista valmisteista annetun asetuksen (kieltää eläintestauksen) ja REACH-asetuksen (sallii kemikaalien eläintestauksen tietyissä rajatuissa olosuhteissa riskien arvioimiseksi ihmisten terveydelle ja ympäristölle) välisestä suhteesta.

Kantelija, joka on Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitseva eläinoikeuksia puolustava kansalaisjärjestö, halusi komission ja kemikaaliviraston peruuttavan yhteisen lausuman sillä perusteella, että yhteinen lausuma oli vastoin unionin oikeutta ja etenkin kosmeettisista valmisteista annettua asetusta. Kantansa tueksi se viittasi unionin tuomioistuimen tuomioon, joka annettiin sen jälkeen, kun kantelu oli jätetty oikeusasiamiehelle. Tuomio käsittelee kosmeettisista valmisteista annetun asetuksen eläinkoekiellon tulkintaa. Kantelija esitti, että komissiolla ja kemikaalivirastolla ei ollut laillista oikeutta antaa kyseistä yhteistä lausumaa. Kantelija perusteli edelleen, että yhteisen lausuman seurauksena tietyt kosmeettiset valmisteet merkittäisiin virheellisesti tuotteiksi, joita ei ole testattu eläinkokeilla. Komissio ja kemikaalivirasto kieltäytyivät peruuttamasta yhteistä lausumaansa, jolloin kantelija kääntyi oikeusasiamiehen puoleen.

Oikeusasiamies tutki asiaa. Hän havaitsi, että asian ratkaisemiseksi hänen ei ole tarpeen ottaa lainkaan kantaa tuomioistuimen tuomion varsinaiseen sisältöön. Tämä johtuu siitä, että yhteinen lausuma koskee vain sitä, miten REACH-asetusta tulkitaan ja miten sitä sovelletaan kosmeettisista valmisteista annetun asetuksen perusteella. Yhteisessä lausumassa ei pyritä käsittelemään kosmeettisista valmisteista annetun asetuksen tulkintaa ja soveltamista REACH-asetuksen perusteella. Niin ollen oikeusasiamies katsoo, että yhteinen lausuma ei ole ristiriidassa kosmeettisista valmisteista annetun asetuksen tai yleisemmin unionin oikeuden kanssa.

Mitä tulee komission ja kemikaaliviraston oikeuteen antaa mainittu yhteinen lausuma, oikeusasiamies katsoo, että koska ne molemmat ovat REACH-asetuksen mukaan vastuullisia, niillä molemmilla on myös kyseinen oikeus. Yhteisen lausuman selvennyksiä ei myöskään tarvita kosmeettisten valmisteiden merkintöjen osalta, koska asia kuuluu kosmeettisista valmisteista annettuun asetuksen eikä REACH-asetuksen alaisuuteen.