• Make a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Kemiallisten aineiden rekisteröijien toteuttamat tarpeettomat eläinkokeet

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 1568/2012/AN
    Opened on 19 Sep 2012 - Decision on 11 Dec 2014
  • Institution(s) concerned: European Chemicals Agency
  • Field(s) of law: Industrial policy and internal market
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Lawfulness (incorrect application of substantive and/or procedural rules) [Article 4 ECGAB]
  • Subject matter(s): Institutional and policy matters
Unnecessary tests on animals by registrants of chemical substances
Author: Stocklib
Copyright: Stocklib ©

Tiivistelmä päätöksestä kanteluun 1568/2012/(FOR)AN Euroopan kemikaalivirastoa vastaan

Kantelun teki PETA Foundation ja se koski Euroopan kemikaaliviraston (ECHAn) REACH-asetuksen mukaisten valtuuksien ja tehtävien laajuutta. Kantelija katsoi, että kemikaalivirasto ei pyri riittävästi varmistamaan, että kemiallisten aineiden rekisteröijät välttäisivät tarpeettomia eläinkokeita aineiden turvallisuuden osoittamisen yhteydessä.

Oikeusasiamies tutki asiaa ja totesi, että kemikaalivirasto tulkitsi asiaan liittyviä velvoitteitaan varsin rajoittavasti. Oikeusasiamies esitti sen vuoksi kemikaalivirastolle sovintoratkaisuehdotuksen, joka koski viraston roolia ja yhteistyön aloittamista jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa. Oikeusasiamies oli tyytyväinen kemikaaliviraston vastaukseen ja päätti asian käsittelyn.