• Lodge a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

EU:n vaalitarkkailijoiden toimintasäännöt

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 2635/2010/TN
    Opened on 31 Jan 2011 - Decision on 07 Sep 2012
  • Institution(s) concerned: European Commission
  • Field(s) of law: External relations
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Notification of the decision [Article 20 ECGAB]
  • Subject matter(s): Execution of contracts
Hand with voting ballot
Author:
Copyright: Stocklib ©

Tiivistelmä päätöksestä, joka koskee kantelua 2635/2010/(MB)TN (luottamuksellinen) Euroopan komissiota vastaan

Kantelussa väitetään Euroopan komission jättäneen ilmoittamatta kantelijalle, että se katsoi hänen rikkoneen EU:n vaalitarkkailijoiden toimintasääntöjä.

Toimittuaan EU:n vaalitarkkailijana kantelija sai kolmansien osapuolten välityksellä tietää, että komissio oli todennut hänen rikkoneen vaalitarkkailijoiden toimintasääntöjä. Kantelija oli huolissaan siitä, ettei komission päätöksestä ollut ilmoitettu hänelle itselleen, ja hän pelkäsi päätöksen vaikuttavan mahdollisuuksiinsa tulla valituksi uudelleen EU:n vaalitarkkailuvaltuuskuntiin.

Oikeusasiamies havaitsi komission noudattamassa menettelyssä useita epäkohtia. Hän ei ollut täysin vakuuttunut siitä, että kantelijalle Euroopan unionin peruskirjassa taatut oikeudet oli otettu huomioon ja että Euroopan hyvän hallintotavan säännöstöä oli todella noudatettu. Näin ollen oikeusasiamies ehdotti komissiolle sovintoratkaisua ehdottamalla joitakin toimenpiteitä, joilla komissio voisi korjata (i) kantelijalle henkilökohtaisesti aiheutuneen tilanteen ja (ii) noudattamassaan yleisessä menettelyssä havaitut epäkohdat.

Komissio korjasi kantelijan henkilökohtaisen tilanteen antamalla hänelle takeet siitä, että hän on jatkossakin täysin valintakelpoinen EU:n vaalitarkkailuvaltuuskuntiin.

Komissio ilmoitti vastauksessaan ryhtyneensä jo tarkistamaan oikeusasiamiehen ehdotuksen mukaisesti yleisiä menettelyjään, joita se noudattaa EU:n vaalitarkkailijoiden menettelysääntöjen rikkomisen toteamisessa. Oikeusasiamies oli tyytyväinen tarkistustyön johdosta ja esitti joitakin sitä koskevia ehdotuksia.