• Make a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Keemiliste ainete registreerijate tehtavad ebavajalikud loomkatsed

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 1568/2012/AN
    Opened on 19 Sep 2012 - Decision on 11 Dec 2014
  • Institution(s) concerned: European Chemicals Agency
  • Field(s) of law: Industrial policy and internal market
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Lawfulness (incorrect application of substantive and/or procedural rules) [Article 4 ECGAB]
  • Subject matter(s): Institutional and policy matters
Unnecessary tests on animals by registrants of chemical substances
Author: Stocklib
Copyright: Stocklib ©

Kokkuvõte Euroopa Kemikaaliameti vastu esitatud kaebuse 1568/2012/(FOR)AN kohta tehtud otsus

See PETA Foundationi kaebuse põhjal algatatud juhtum puudutas Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) volituste ja kohustuste ulatust vastavalt REACH-määrusele. Kaebaja väitel ei ole ECHA tegevus piisav tagamaks, et keemiliste ainete registreerijad ei teeks oma ainete ohutuse tõendamiseks ebavajalikke loomkatseid.

Ombudsman uuris seda küsimust ja leidis, et ECHA tõlgendab oma kohustusi tõepoolest liiga kitsendavalt. Seetõttu tegi ombudsman ECHA-le sõbraliku lahendi ettepaneku, mis puudutas nii ECHA rolli kui ka koostööd, mida kemikaaliamet peaks liikmesriikide ametiasutustega tegema. Ombudsman oli ECHA vastusega rahul ja lõpetas juhtumi.