• Make a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Afgørelse 8/2017/CEC Europa-Kommissionens påståede undladelse af at redegøre korrekt og fyldestgørende for de begivenheder, der førte til offentliggørelsen af forskellige udgaver af et svar på en parlamentarisk forespørgsel vedrørende Catalonien

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 8/2017/CEC
    Opened on 08 Feb 2017 - Decision on 07 Feb 2017
  • Institution(s) concerned: European Commission

Sagen vedrører Kommissionens offentliggørelse af en spansk version af et svar fra Kommissionen på en skriftlig parlamentarisk forespørgsel om catalonsk selvstændighed. Den spanske version svarede ikke til den engelsksprogede version. Efter at være blevet gjort opmærksom på fejlen rettede Kommissionen den spanske version, så den stemte overens med den engelske version. Kommissionen forklarede også, at denne forsømmelse beroede på en skrivefejl.

Den klagende part var ikke enig i, at der var tale om en skrivefejl, men gjorde gældende, at offentliggørelsen af en ukorrekt version af Kommissionens svar var sket forsætligt.

Ombudsmanden undersøgte sagen og fandt ingen grund til at tro, at offentliggørelsen af en ukorrekt version af svaret var sket med forsæt. Hun fastslog derfor, at Kommissionen ikke har gjort sig skyldig i dårlig administration i den foreliggende sag.