• Lodge a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Adfærdskodeksen for EU-valgobservatører

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 2635/2010/TN
    Opened on 31 Jan 2011 - Decision on 07 Sep 2012
  • Institution(s) concerned: European Commission
  • Field(s) of law: External relations
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Notification of the decision [Article 20 ECGAB]
  • Subject matter(s): Execution of contracts
Hand with voting ballot
Author:
Copyright: Stocklib ©

Sammendrag af afgørelse om klage 2635/2010/(MB)TN (fortroligt) over Europa-Kommissionen

Klagen vedrører påstanden om, at Europa-Kommissionen ikke har underrettet klageren om sin afgørelse om, at han havde overtrådt adfærdskodeksen for EU's valgobservationsmissioner.

Efter at have tjent som EU-valgobservatør blev klageren af tredjemand underrettet om, at han efter Kommissionens opfattelse havde overtrådt denne adfærdskodeks. Klageren var betænkelig ved, at han ikke var blevet informeret om denne afgørelse, og at den kunne påvirke hans chancer for at blive valgt til EU-valgobservationsmissioner i fremtiden.

Ombudsmanden afdækkede en række problemer i Kommissionens procedure. Han var ikke fuldt ud overbevist om, at klagerens rettigheder, som er garanteret ved EU's charter om grundlæggende rettigheder og den europæiske kodeks for god forvaltningsskik, var blevet respekteret. Ombudsmanden fremsatte derfor et forslag til en mindelig løsning og foreslog foranstaltninger, som Kommissionen kunne træffe for at afhjælpe situationen i forhold til (i) klagerens personlige situation og (ii) den generelle procedure, der var blevet fulgt.

Med hensyn til klagerens personlige situation løste Kommissionen problemet ved at forsikre, at klageren fortsat er en fuldt valgbar kandidat til fremtidige EU-valgobservationsmissioner.

For så vidt angår Kommissionens generelle procedurer for konstatering af overtrædelser af adfærdskodeksen for EU-observatører anførte Kommissionen i sit svar, at den allerede var i færd med at gennemføre Ombudsmandens forslag om en revision. Ombudsmanden hilste denne revision velkommen og fremsatte visse forslag i forbindelse hermed.