• Make a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Zbytečné zkoušky na zvířatech prováděné žadateli o registraci chemických látek

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 1568/2012/AN
    Opened on 19 Sep 2012 - Decision on 11 Dec 2014
  • Institution(s) concerned: European Chemicals Agency
  • Field(s) of law: Industrial policy and internal market
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Lawfulness (incorrect application of substantive and/or procedural rules) [Article 4 ECGAB]
  • Subject matter(s): Institutional and policy matters
Unnecessary tests on animals by registrants of chemical substances
Author: Stocklib
Copyright: Stocklib ©

Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 1568/2012/(FOR)AN na Evropskou agenturu pro chemické látky

Případ, předložený nadací PETA, se týkal rozsahu pravomocí a povinností Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) podle nařízení REACH. Stěžovatel se domníval, že agentura ECHA nečiní dost pro to, aby zajistila, že žadatelé o registraci chemických látek neprovádějí zbytečné zkoušky na zvířatech, aby prokázali bezpečnost svých látek.

Veřejná ochránkyně práv tuto záležitost prošetřila a zjistila, že agentura ECHA si své povinnosti skutečně vykládá příliš restriktivně. Veřejná ochránkyně práv proto předložila agentuře ECHA návrh na smírné řešení týkající se její úlohy a rovněž spolupráce, kterou by měla navázat s orgány členských států. Veřejná ochránkyně práv byla s odpovědí agentury ECHA spokojena a případ uzavřela.