• Lodge a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Kodex chování pro volební pozorovatele EU

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 2635/2010/TN
    Opened on 31 Jan 2011 - Decision on 07 Sep 2012
  • Institution(s) concerned: European Commission
  • Field(s) of law: External relations
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Notification of the decision [Article 20 ECGAB]
  • Subject matter(s): Execution of contracts
Hand with voting ballot
Author:
Copyright: Stocklib ©

Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 2635/2010/(MB)TN (důvěrné) na Evropskou komisi

Stížnost se týká toho, že Evropská komise údajně neinformovala stěžovatele o svém zjištění, že stěžovatel porušil Kodex chování pro volební pozorovatelské mise EU.

Po svém působení jako volební pozorovatel EU byl stěžovatel informován třetími osobami, že Komise dospěla k názoru, že porušil kodex chování těchto pozorovatelů. Stěžovatel byl znepokojen skutečností, že toto rozhodnutí mu nebylo sděleno a že bude mít dopad na jeho šance být vybrán do budoucích volebních pozorovatelských misí EU.

Veřejný ochránce práv odhalil v postupu Komise několik problémů. Nebyl zcela přesvědčen o tom, že byla dodržena práva stěžovatele zaručená Listinou základních práv Evropské unie, jakož i Evropským kodexem řádné správní praxe. Veřejný ochránce práv tudíž předložil návrh smírného řešení, ve kterém navrhl opatření, která by Komise mohla přijmout pro nápravu, pokud jde o i) osobní situaci stěžovatele a ii) uplatňovaný obecný postup.

Pokud jde o osobní situaci stěžovatele, Komise případ vyřešila ujištěním, že stěžovatel zůstane plně způsobilým kandidátem pro budoucí volební pozorovatelské mise EU.

V souvislosti s obecnými postupy pro zjištění porušení Kodexu chování pro pozorovatele EU reakce Komise naznačila, že Komise již provádí návrh veřejného ochránce práv provést přezkum. Veřejný ochránce práv přezkum přivítal a v této souvislosti předložil určité návrhy.