• Lodge a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Vyřizování žádosti stěžovatele o přístup k dokumentům

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 1161/2010/BEH
    Opened on 22 Jun 2010 - Recommendation on 19 Dec 2011 - Decision on 03 Aug 2012
  • Institution(s) concerned: European Commission
  • Field(s) of law: General, financial and institutional matters
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Requests for public access to documents [Article 23 ECGAB]
  • Subject matter(s): Dealing with requests for information and access to documents (Transparency)
A pile of documents marked "top secret"
Author:
Copyright: Stocklib ©

Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 1161/2010/BEH (důvěrné) na Evropskou komisi

Stěžovatel je německý student programu Ph.D. V roce 2009 se obrátil na Evropskou komisi a na základě nařízení č. 1049/2001 požádal o přístup k některým dokumentům vztahujícím se k většímu počtu případů nesplnění povinnosti projednávaných v té době Soudním dvorem. Tyto věci se týkaly určitých celních záležitostí souvisejících s dovozy zbraní a zboží dvojího užití. Stěžovatelova žádost se v zásadě vztahovala na korespondenci mezi Komisí a dotčenými členskými státy. Komise odmítla poskytnout přístup k požadovaným dokumentům. Poté co v prosinci 2009 Soudní dvůr vydal rozsudky ve výše uvedených věcech, stěžovatel předložil novou žádost o přístup. Komise opět odmítla poskytnout přístup a stěžovatel předložil potvrzující žádost. Komise nejprve prodloužila lhůtu pro projednání této žádosti a později informovala stěžovatele, že nebyla schopna uzavřít své interní konzultace.

Ve své stížnosti veřejnému ochránci práv stěžovatel tvrdil, že Komise nevyřídila jeho potvrzující žádost o přístup k výše uvedeným dokumentům v časovém období stanoveném v nařízení č. 1049/2001. Udával rovněž, že rozhodnutí Komise o neposkytnutí přístupu není v souladu s právními předpisy. Požadoval, aby se Komise, s ohledem na argumenty uvedené v jeho potvrzující žádosti o přístup, urychleně jeho potvrzující žádostí zabývala a poskytla mu přístup k dotčeným dokumentům.

Komise ve svém stanovisku mimo jiné upozornila na značný počet dotčených dokumentů a na různé změny v rozsahu žádostí stěžovatele, které byly důvodem zpoždění při přijímání rozhodnutí. K věci samé Komise zdůraznila vysoce citlivou povahu dotčených případů nesplnění povinnosti. Navíc uvedla, že skutečnost, že po vydání rozsudků Soudního dvora probíhala s některými členskými státy následná jednání, jí zabránila požadované dokumenty zveřejnit.

Poté co jeho útvary spis Komise prostudovaly, vydal veřejný ochránce práv návrh doporučení určený Komisi. Vzhledem k tomu, že Komise v přiměřené lhůtě nevyřídila potvrzující žádost stěžovatele a neposkytla uspokojivé vysvětlení pro své odmítnutí poskytnout přístup, ji veřejný ochránce práv vyzval, aby rychle vyřídila potvrzující žádost tak, že stěžovateli poskytne přístup k dotčeným dokumentům.

Komise přijala návrh doporučení veřejného ochránce práv a plně zpřístupnila dokumenty požadované stěžovatelem. Jakkoliv veřejný ochránce práv vyjádřil znepokojení nad dobou, kterou Komise potřebovala pro rozhodnutí o potvrzující žádosti stěžovatele, s uspokojením konstatoval, že Komise sama uznala, že toto zpoždění bylo skutečně neospravedlnitelné, a ocenil její konstruktivní přístup k jeho návrhu doporučení.