• Make a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Решение 8/2017/CEC Твърдението за неизпълнение на задължението на ЕК да даде пълен и точен отчет на събитията, довели до публикуването на различни версии на отговор на парламентарен въпрос относно Каталония

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 8/2017/CEC
    Opened on 08 Feb 2017 - Decision on 07 Feb 2017
  • Institution(s) concerned: European Commission

Жалбата е във връзка с публикуваната от Комисията испанска версия на отговор на Комисията на писмен парламентарен въпрос относно независимостта на Каталуния. Испанската версия на отговора не е идентична с английската езикова версия. Когато грешката е представена на вниманието на Комисията, тя коригира испанската версия, за да я приведе в съответствие с английската версия. Комисията също така пояснява, че пропускът се дължи на техническа грешка.

Жалбоподателят не се съгласява, че е допусната техническа грешка; той твърди, че публикуването на невярна версия на отговора на Комисията на испански език е преднамерено.

Омбудсманът извърши проверка и не установи причини да счита ,че издаването на неправилна версия на отговора е било преднамерено и следователно не установи наличие на лошо администриране от страна на Комисията в това отношение.