• Make a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Ненужни експерименти върху животни, проведени от регистранти на химични вещества

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 1568/2012/AN
    Opened on 19 Sep 2012 - Decision on 11 Dec 2014
  • Institution(s) concerned: European Chemicals Agency
  • Field(s) of law: Industrial policy and internal market
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Lawfulness (incorrect application of substantive and/or procedural rules) [Article 4 ECGAB]
  • Subject matter(s): Institutional and policy matters
Unnecessary tests on animals by registrants of chemical substances
Author: Stocklib
Copyright: Stocklib ©

Резюме на решението по жалба 1568/2012/(FOR)AN срещу Европейската агенция по химикали

Жалбата, подадена от фондация „ПЕТА” (Хора за етично отношение към животните), касае размера на правомощията и задълженията на Европейската агенция по химикалите (ЕСНА) според Регламента REACH. Жалбоподателят е счел, че ЕСНА не полага достатъчно усилия да подсигури регистрантите на химични вещества да се въздържат от провеждането на ненужни експерименти върху животни с цел да демонстрират безопасност на веществата.

Омбудсманът проучи случая и установи, че действително тълкуването на ЕСНА на задълженията ѝ е прекомерно ограничително. Затова омбудсманът отправи към ЕСНА предложение за приятелско споразумение, засягащо не само нейната собствена роля, но и сътрудничеството, което трябва да установи с властите на държавите членки. Омбудсманът беше доволен от отговора на ЕСНА и приключи случая.