• Lodge a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Кодекс за поведение на наблюдатели на избори от ЕС

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 2635/2010/TN
    Opened on 31 Jan 2011 - Decision on 07 Sep 2012
  • Institution(s) concerned: European Commission
  • Field(s) of law: External relations
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Notification of the decision [Article 20 ECGAB]
  • Subject matter(s): Execution of contracts
Hand with voting ballot
Author:
Copyright: Stocklib ©

Резюме на решението по жалба 2635/2010/(MB)TN (поверително) срещу Европейската комисия

Жалбата се отнася до твърдението на жалбоподателя, че Европейската комисия не го е уведомила за констатацията си, че той е нарушил Кодекса за поведение на наблюдатели на избори от ЕС.

След като е изпълнил функциите си като наблюдател на избори от ЕС, жалбоподателят е уведомен от трети страни, че Комисията е установила, че той е нарушил Кодекса за поведение на наблюдатели на избори. Жалбоподателят изразява загриженост от факта, че не е бил уведомен за това решение и че това би засегнало възможностите му да бъде избран за бъдещи мисии на ЕС за наблюдение на избори.

Омбудсманът установи редица проблема в приложената от Комисията процедура.Той не е напълно убеден, че са спазени правата на жалбоподателя, гарантирани от Хартата на основните права на Европейския съюз, както и от Европейския кодекс за добро поведение на администрацията. Поради това омбудсманът отправи предложение за доброволно решаване на спора, като предложи мерки, чрез които Комисията да уреди въпросите по отношение на (i) личното положение на жалбоподателя и (ii) общата следвана процедура.

По отношение на личното положение на жалбоподателя Комисията реши случая, като изрази увереност, че жалбоподателят продължава да отговаря изцяло на условията за кандидатстване за бъдещи мисии на ЕС за наблюдение на избори.

По отношение на общите си процедури за установяване на нарушение на Кодекса за поведение на наблюдатели на избори от ЕС, в отговора на Комисията беше посочено, че тя вече изпълнява предложението на омбудсмана за извършване на преглед. Омбудсманът приветства извършването на прегледа и отправи някои предложения във връзка с това.