• Make a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Ombudsmanul European lansează o consultare publică cu privire la componența grupurilor de experți ale Comisiei Europene

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: OI/6/2014/NF
    Opened on 12 May 2014 - Recommendation on 29 Jan 2016 - Decision on 14 Nov 2017

Istoricul dosarului

La 19 decembrie 2013, Ombudsmanul a pus capăt anchetei cu privire la plângerea 1682/2010/BEH. Aceasta aborda, printre altele, chestiunea componenței echilibrate a grupurilor de experți ale Comisiei[1]. Cercetările Ombudsmanului, rapoartele organizațiilor societății civile și schimburile din cadrul dialogului informal cu privire la grupurile de experți dintre Comisie și anumiți deputați europeni arată că s-au făcute progrese în această privinţă. Aceste relatări pun însă în evidență și faptul că mai persistă dificultăți în ceea ce privește componența echilibrată, preocupările privind îndeosebi grupurile de experți înființate începând cu septembrie 2012.

Decizia de a iniția o anchetă din proprie inițiativă

Dând curs angajamentului său de a urmări cu atenție situația, Ombudsmanul a hotărât să demareze o anchetă din proprie inițiativă cu privire la componența grupurilor de experți ale Comisiei.

Obiectul și obiectivul anchetei din proprie inițiativă

Prezenta ancheta din proprie inițiativă are ca obiect componența grupurilor de experți ale Comisiei, însă nu se extinde la evaluarea contribuțiilor acestor grupuri.

Deși ancheta din proprie inițiativă se concentrează asupra grupurilor de experți active ale Comisiei înființate începând din septembrie 2012, acest fapt nu împiedică Ombudsmanul să se aplece și asupra componenței grupurilor instituite la o dată anterioară, în cazul în care consideră că are motive să o facă.

Ancheta din proprie inițiativă privește aspecte sistemice. În consecință, ea nu este destinată să soluționeze cazuri individuale, cum ar fi, de exemplu, cele referitoare la neadmiterea unei anumite organizații a societății civile într-un grup de experți al Comisiei. Desigur, astfel de cazuri pot fi prezentate Ombudsmanului prin intermediul unor plângeri individuale.

Ancheta din proprie inițiativă urmărește încurajarea și sprijinirea eforturilor menite să conducă la o componență mai echilibrată a grupurilor de experți ale Comisiei.

În decembrie 2013, Comisia a instituit un nou cadru de dialog civil cu privire la chestiuni din sfera politicii agricole comune (Decizia Comisiei 2013/767/UE).  Dat fiind că selecția membrilor a 14 grupuri de dialog civil găzduite de DG Agricultură din cadrul Comisiei este actualmente în desfășurare pe această bază, este imperativ ca Ombudsmanul să monitorizeze procesul de selecție cu cea mai mare atenție. Ombudsmanul a hotărât, în consecință, să inițieze o anchetă din proprie inițiativă concomitentă separată (OI/7/2014/BEH) în legătură cu componența echilibrată a grupurilor de dialog civil găzduite de DG Agricultură.  Ca atare, aceste grupuri nu fac obiectul prezentei anchete din proprie inițiativă.

Consultare publică - invitație la prezentarea de contribuții

Pentru a oferi tuturor părților interesate de această chestiune ocazia de a-și face cunoscute opiniile, astfel ca Ombudsmanul să fie în măsură să țină cont de ele, Ombudsmanul a hotărât să lanseze o consultare publică ca primă etapă a anchetei sale din proprie inițiativă.  Opiniile primite de la părțile interesate îi vor permite Ombudsmanului să-și profileze ancheta astfel încât să se orienteze asupra problemelor din viața reală, de care părţile interesate sunt preocupate în mod direct și, într-o a doua etapă, să se adreseze Comisiei în consecință.

Consultarea publică se desfășoară în toate cele 24 de limbi oficiale ale UE.

Ce caută Ombudsmanul

Pornind de la aspectele pe care Ombudsmanul le-a abordat în contextul plângerii 1682/2010/BEH și făcând uz de rapoartele organizațiilor societății civile și de dialogul informal privind grupurile de experți dintre Comisie și anumiți deputați europeni, Ombudsmanul invită toate părțile interesate de această chestiune să prezinte observații referitoare la următoarele întrebări:

1. Care sunt grupurile de experți ale Comisiei ai căror membri componenţi considerați, în particular, că nu reprezintă în mod echilibrat domeniile de specialitate și interesele relevante? Care este, în opinia d-voastră, cauza care generează dezechilibre în ceea ce privește componența grupurilor de experți ale Comisiei pe care le-ați identificat?

2. Reglementările orizontale privind grupurile de experți ale Comisiei îi permit acesteia să desemneze experți individuali pe baza calităților lor personale. Pe baza propriei d-voastră experiențe, consideraţi că această posibilitate este o sursă de preocupare în termeni de componență echilibrată a grupurilor de experți și/sau de conflicte de interese?

3. Considerați că nivelul actual de transparență în ceea ce privește componența grupurilor de experți ale Comisiei, asigurată îndeosebi prin Registrul grupurilor de experți ale Comisiei și al altor entități similare, este suficient?  În particular, vă permit informațiile furnizate de Comisie să stabiliți ce interese sunt reprezentate de membrii grupurilor de experți ale Comisiei? Dacă nu, unde considerați că s-ar putea aduce îmbunătățiri? Considerați că nivelul actual de transparență în ceea ce privește activitatea grupurilor de experți, asigurată îndeosebi prin publicarea ordinelor de zi și a proceselor verbale, este suficient?

4. Atunci când Comisia publică apeluri la candidaturi pentru dobândirea calității de membru al grupurilor de experți, considerați că aceste apeluri furnizează criterii de selecție care țin seama suficient de necesitatea unei componențe echilibrate a grupurilor de experți? Dacă nu, unde considerați că s-ar putea aduce îmbunătățiri? În opinia d-voastră, ar putea Comisia să facă mai mult pentru o mai bună conștientizare în legătură cu aceste apeluri, în vederea încurajării candidaturilor? Dacă da, ce pași concreți s-ar putea face în acest sens?

5. Ați solicitat vreodată includerea, ca membru, într-un grup de experți al Comisiei? Dacă da, v-ați confruntat cu dificultăți în contextul acestei solicitări? Dacă nu, aveți la cunoștință astfel de dificultăți cu care s-au confruntat organizațiile societății civile? Pe baza propriei d-voastră experiențe, costurile inerente participării/lipsa regimurilor de rambursare integrală constituie un factor care descurajează organizațiile societății civile de a solicita calitatea de membru?

6. Vă rugăm să vă exprimați opiniile cu privire la măsurile care ar putea contribui la o componență mai echilibrată a grupurilor de experți ale Comisiei.

7. Aveți de formulat alte comentarii?

Cum vă puteți concretiza contribuțiile

Contribuțiile trebuie trimise Ombudsmanului până la 31 august 2014.

Prin scrisori: Ombudsmanul European, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, Franța;

prin fax: +33 (0)3 88 17 90 62;

prin poșta electronică: http://www.ombudsman.europa.eu/ro/shortcuts/contacts.faces

Contribuțiile pot fi depuse în oricare dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE.

Ombudsmanul intenționează să transmită Comisiei comentariile primite și ar putea decide să le publice online. Persoanele care consideră că numele și/sau contribuția lor nu ar trebui date publicității, trebuie să menționeze acest fapt și să explice motivele acestei opțiuni. În acest caz, sunteţi invitați să prezentaţi un rezumat neconfidențial care urmează să-i fie transmis Comisiei și care poate fi publicat pe site-ul Ombudsmanului.[1] http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/52942/html.bookmark.

Related documents