• Make a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Az Európai Ombudsman nyilvános konzultációt indít az Európai Bizottság szakértői csoportjainak összetételével kapcsolatban

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: OI/6/2014/NF
    Opened on 12 May 2014 - Recommendation on 29 Jan 2016 - Decision on 14 Nov 2017

Háttér

Az Ombudsman 2013. december 19-én zárta le az 1682/2010/BEH számú panasszal kapcsolatos vizsgálatát, amely többek között a Bizottság szakértői csoportjainak kiegyensúlyozott összetételét érintette[1]. Az Ombudsman által végzett vizsgálatból, a civil társadalmi szervezetek jelentéseiből és a Bizottság és egyes (európai) parlamenti képviselők közötti, a szakértői csoportokról folytatott informális párbeszéd keretében nyert információkból kitűnik, hogy előrelépés történt e téren. Mindazonáltal ezek a források azt is alátámasztják, hogy a kiegyensúlyozott összetétel elérése tekintetében továbbra is tapasztalhatók problémák, és különösen a 2012 szeptembere után felállított szakértői csoportokkal kapcsolatban merülnek fel aggályok.

Határozat hivatalból indított vizsgálat kezdeményezéséről

Mivel az ombudsman elkötelezte magát a helyzet szoros figyelemmel kísérése mellett, úgy határozott, hogy hivatalból indít vizsgálatot a Bizottság szakértői csoportjainak összetételével kapcsolatban.

A hivatalból indított vizsgálat hatásköre és célja

Ez a hivatalból indított vizsgálat a Bizottság szakértői csoportjainak összetételét érinti, ám e csoportok eredményeinek értékelésére nem terjed ki.

Noha a hivatalból indított vizsgálat hatásköre a Bizottság 2012 szeptembere óta felállított, aktív szakértői csoportjaira terjed ki, ez nem akadályozza meg az Ombudsmant abban, hogy amennyiben azt indokoltnak látja, korábbi időpontban létrehozott csoportok összetételét is vizsgálja.

A hivatalból indított vizsgálat rendszerszerű kérdéseket érint. Ennélfogva célja nem az egyedi ügyek megoldása, mint például olyanoké, amelyek egy konkrét civil társadalmi szervezet bizottsági szakértői csoportokba való bevonásának elutasítását érintik. Egyedi panaszok keretében természetesen ilyen ügyeket is be lehet nyújtani az Ombudsmanhoz.

A hivatalból indított vizsgálat célja a bizottsági szakértői csoportok kiegyensúlyozottabb összetételére irányuló erőfeszítések ösztönzése és támogatása.A Bizottság 2013 decemberében a közös agrárpolitika hatálya alá tartozó kérdésekben új keretet hozott létre a civil társadalmi párbeszéd számára (2013/767/EU bizottsági határozat). Mivel a Bizottság Mezőgazdasági Főigazgatóságán tevékenykedő, a civil társadalmi párbeszédbe bevont 14 csoport tagjainak kiválasztása jelenleg ennek alapján zajlik, rendkívül fontos, hogy az Ombudsman a kiválasztási folyamatot a legnagyobb körültekintéssel vizsgálja meg. Az Ombudsman ezért úgy határozott, hogy ezzel párhuzamosan hivatalból indít egy külön vizsgálatot (OI/7/2014/BEH) a Mezőgazdasági Főigazgatóságon tevékenykedő, a civil társadalmi párbeszédbe bevont csoportok kiegyensúlyozott összetételével kapcsolatban. Ebből következik, hogy az itt tárgyalt hivatalból indított vizsgálat hatálya az utóbbi csoportokra nem terjed ki.

Nyilvános konzultáció – felhívás észrevételek benyújtására

Annak érdekében, hogy a kérdésben érintett valamennyi érdekelt fél lehetőséget kapjon álláspontjának kifejtésére és ezáltal arra, hogy az Ombudsman figyelembe vegye ezeket az álláspontokat, az Ombudsman úgy határozott, hogy a hivatalból indított vizsgálat első lépéseként nyilvános konzultációt indít. Az érdekelt felek észrevételeinek megismerése lehetővé teszi majd az Ombudsman számára, hogy vizsgálatát a továbbiakban úgy alakítsa, hogy az érdekelt feleket közvetlenül érintő, valós problémákra összpontosítson, illetve hogy a második lépésben az ügyben megkeresse a Bizottságot.

A nyilvános konzultáció az Unió valamennyi, 24 hivatalos nyelvén zajlik.

Az Ombudsman által várt észrevételek

Az Ombudsman az általa az 1682/2010/BEH panasz keretében vizsgált kérdések alapján, illetve a civil társadalmi szervezetek jelentéseit és a Bizottság és egyes európai parlamenti képviselők közötti, a szakértői csoportokkal kapcsolatos informális párbeszéd eredményeit felhasználva az ügyben érdekelt valamennyi felet felhívja arra, hogy az alábbi kérdéssorra vonatkozóan nyújtsa be észrevételeit:

1. Mely konkrét bizottsági szakértői csoport esetében véli úgy, hogy az érintett szakterületek és érdekek nem megfelelő egyensúlyban vannak képviselve a tagok között? Ön szerint mi az alapvető oka az Ön által említett bizottsági szakértői csoport nem kiegyensúlyozott összetételének?

2. A szakértői csoportokra vonatkozó bizottsági horizontális szabályok lehetővé teszik a Bizottság számára, hogy egyéni szakértőket személyes minőségükben nevezzenek ki. Az Ön tapasztalata szerint ez aggodalomra ad-e okot a szakértői csoportok kiegyensúlyozott összetétele és/vagy az érdekellentétek tekintetében?

3. Elegendőnek véli-e a bizottsági szakértői csoportok összetételének jelenlegi átláthatósági szintjét, különösen a bizottsági szakértői csoportok és más hasonló testületek nyilvántartása révén? A Bizottság által rendelkezésre bocsátott információk konkrétan lehetővé teszik-e annak megállapítását, hogy a bizottsági szakértői csoportok tagjai mely érdekeket képviselik? Ha nem, mely téren lát lehetőséget a helyzet javítására? Elegendőnek véli-e a bizottsági szakértői csoportok munkájának jelenlegi átláthatósági szintjét, különösen a napirendek és jegyzőkönyvek közzététele révén?

4. Azon esetekben, amikor a Bizottság pályázati felhívást tesz közzé a szakértői csoportok tagjainak kiválasztására, úgy véli-e, hogy e felhívások olyan kiválasztási kritériumokat határoznak meg, amelyek figyelembe veszik a szakértői csoportok kiegyensúlyozott összetételének szükségességét? Ha nem, mely téren lát lehetőséget a helyzet javítására? Ön szerint a Bizottságnak a pályázás ösztönzése érdekében többet kellene-e tennie az e felhívásokra vonatkozó tudatosságnövelésért? Ha igen, e tekintetben milyen konkrét lépéseket tehetne?

5. Rendelkezik-e Ön tapasztalatokkal a bizottsági szakértői csoport tagságára irányuló pályázás terén? Ha igen, tapasztalt-e bármilyen problémát a pályázási eljárásban? Ha nem, van-e tudomása arról, hogy civil társadalmi szervezetek ilyen problémákkal szembesültek? Az Ön tapasztalatai alapján a részvételhez kapcsolódó költségek/az átfogó költségtérítési rendszer hiánya visszatartja-e a civil társadalmi szervezeteket a tagságra irányuló pályázástól?

6. Kérjük, fejtse ki véleményét arról, hogy milyen intézkedések járulhatnának hozzá a bizottsági szakértői csoportok kiegyensúlyozottabb összetételéhez.

7. Vannak-e egyéb észrevételei?

Az észrevételek benyújtásának módja

Az észrevételeket 2014. augusztus 31-ig kell megküldeni az Ombudsman számára

levélben: European Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, France;

faxon: +33 (0)3 88 17 90 62;

e-mailben: http://www.ombudsman.europa.eu/hu/shortcuts/contacts.faces

Az észrevételeket az Unió 24 hivatalos nyelvének bármelyikén be lehet nyújtani.

Az Ombudsman a beérkezett észrevételeket továbbítani kívánja a Bizottságnak, és határozhat azok internetes közzétételéről. Amennyiben az észrevételek benyújtói azt kérik, hogy nevüket ne tegyék közzé, és/vagy észrevételeik ne legyenek nyilvánosan hozzáférhetők, ezt és annak indokát jelezniük kell. Utóbbi esetben kérjük az észrevételek benyújtóit, hogy nyújtsanak be egy nem bizalmas jellegű összefoglalót is, amelyet továbbíthatunk a Bizottságnak, illetve amelyet az Ombudsman honlapján közzétehetünk.[1] http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/52942/html.bookmark.

Related documents