You have a complaint against an EU institution or body?

Europaparlamentets underlåtenhet att svara på ett e-postmeddelande om den tid som det tagit för parlamentet att informera sökande till praktikplatser om resultatet av deras ansökningar