You have a complaint against an EU institution or body?

Evropski parlament ni odgovoril na elektronsko sporočilo o času, ki ga je potreboval za obveščanje kandidatov za opravljanje pripravništva o izidu njihove prijave