You have a complaint against an EU institution or body?

Kako je Evropska komisija obravnavala zahtevo za dostop javnosti do dopisa v zvezi s poročilom o preiskavi železniške nesreče