You have a complaint against an EU institution or body?

Čas, ki ga je Evropski parlament potreboval za obravnavo prošnje za priznanje, da je zdravstveno stanje uslužbenca „poklicna bolezen“