You have a complaint against an EU institution or body?

Odločitev Evropskega urada za izbor osebja (EPSO), da kandidatu, ki mu je bila odrejena karantena zaradi covida-19, ne dovoli spremeniti datuma opravljanja preizkusa