You have a complaint against an EU institution or body?

Evropski urad za boj proti goljufijam je zavrnil dostop javnosti do razpisa za zbiranje ponudb za projekt, ki ga financira EU in je bil predmet preiskave