You have a complaint against an EU institution or body?

Spoločný podnik SESAR 3 a jeho neposkytnutie odpovede na odvolanie v rámci výberového konania na miesto finančného referenta (ref. VN224)