You have a complaint against an EU institution or body?

Spôsob, akým Európska komisia riešila žiadosť o prístup verejnosti k listu, ktorý sa týkal správy o vyšetrovaní vlakovej nehody