You have a complaint against an EU institution or body?

Decyzja Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) o nieudzieleniu kandydatowi przebywającemu na kwarantannie w związku z COVID-19 zgody na zmianę terminu egzaminu