You have a complaint against an EU institution or body?

Nieudzielenie przez Komisję Europejską potwierdzenia otrzymania skargi o naruszenie przez Włochy przepisów prawa UE dotyczących współpracy w zakresie małżeńskiego ustroju majątkowego