You have a complaint against an EU institution or body?

Odmowa udzielenia przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych publicznego dostępu do przetargu dotyczącego projektu finansowanego ze środków UE, który był przedmiotem postępowania