You have a complaint against an EU institution or body?

Ombudsman organiseert openbare raadpleging over transparantie van besluitvorming over milieuzaken in de EU

De Ombudsman is een openbare raadpleging gestart om de transparantie van en inspraak in de besluitvorming over milieuzaken in de EU te beoordelen. Het doel is te evalueren of burgers toegang hebben tot actuele informatie op een gebied van groot algemeen belang. De raadpleging wordt in alle 24 officiële talen van de EU gehouden en loopt tot 15/12/2022.

Meer achtergrondinformatie over deze kwestie vindt u hier (alleen in het Engels).