You have a complaint against an EU institution or body?

Verzuim van het Europees Parlement om te antwoorden op een e-mail over de tijd die het Parlement nodig heeft om kandidaten voor stages te informeren over het resultaat van hun sollicitaties