You have a complaint against an EU institution or body?

De tijd die het Europees Parlement nodig heeft om een verzoek te behandelen om te erkennen dat de medische aandoening van een personeelslid een “beroepsziekte” is