You have a complaint against an EU institution or body?

Het verzuim van de Europese Commissie om de ontvangst te bevestigen van een klacht dat Italië de EU-wetgeving inzake samenwerking op het gebied van het huwelijksvermogensregime schendt