You have a complaint against an EU institution or body?

Kopuzņēmums “Eiropas vienotās gaisa telpas ATM pētniecība 3” un tā nespēja atbildēt uz pārsūdzību atlases procedūrā uz finanšu darbinieka amatu (ref. VN224)