You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai atteikums nodrošināt publisku piekļuvi konkursam saistībā ar ES finansēto projektu, kas bija izmeklēšanas priekšmets