You have a complaint against an EU institution or body?

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba atsisakė leisti visuomenei susipažinti su kvietimu teikti pasiūlymus dėl ES finansuojamo projekto, kuris buvo tiriamas