You have a complaint against an EU institution or body?

Propust Europskog parlamenta da odgovori na e-poruku o vremenu koje je Parlamentu bilo potrebno da obavijesti kandidate za stažiranje o ishodu njihovih prijava